A HATTYÚ

ONLINE MŰSORFÜZET

Én ama nyugtalanságra születtem…

… többet tudott, mint pompásan elkezdeni egy darabot, kitűnő felvonásvégeket komponálni, és – ami ebben az összefüggésben a lehető legnehezebb – igen jó harmadik felvonást írni …

… Molnár Ferenc – bátran elmondhatjuk – a magyar színpadi irodalom első nagykövete, sőt Napóleonja. Félelmes és győzelmes hódító, aki csatát csatára nyerve, öt világrész földjén tűzte ki már a magyar kultúra tiszta lobogóját. …

… Mai szemmel nehéz megértenünk, miért nem veszik észre az értelmezők a rangkórság mondvacsinált jellegét, és mögötte mindazt, amit a szereplők elhallgatnak, vagy vesztükre maguk sem tudnak, például a vágy érzelmi és érzéki működéséről.  …

… a francia becsületrend átnyújtása az úgynevezett accolade-dal jár, ami azt jelenti, hogy a kitüntetés átadója mint a kormány megbízottja, jobbról-balról arcon csókolja a kitüntetettet …

… A kérdés csak az, társadalmi látleletről van-e itt szó egyáltalán, vagy a társadalmi állásra való folytonos hivatkozás valami egyébnek az ürügyeként, netán elleplezésére szolgál.  …

Tegnap este egy szépséges asszony lépett be társaságával velencei törzshelyünkre, a Fenica Tavernába: Maria José, I. Albertnek, Belgium királyának, az első világháború egyik nagy vezető alakjának a leánya. Umberto olasz trónörökös felesége. A sok előnytelen külsejű hercegnő után végre láttam egy gyönyörű királykisasszonyt is. Úgy fest, mint a mesebeli hercegnő …  

… De mi élteti ma ezt a színdarabot? Miért újítják föl, miért újítható föl időről időre? Mi megrázó lehet egy vígjátéki Habsburgban? Az, ami rokon velünk. …

… És ha mindannyiunknak pusztulnia kell is, akad még Habsburg elegendő. 

… Ezt a sötétbe ültetett, megmerevített, elnémított, minden funkciótól eltiltott embert nevezzük színházi nézőnek, akinek az újkor emberszerető mozgalmai megadják azt a könnyebbséget, de ezt se mindig, hogy óránként egyszer néhány percre kimehet sétálni, hogy a testi kínlódást kipihenje, és az újabb testi kínlódáshoz erőt gyűjtsön. …

… ámbár ő egy egyszerű házitanító és én egy magas rangú ügyvéd lánya; vagyok, egy mélység választ el bennünket egymástól, és ő nem meri pillantását hozzám felemelni …

NINCS OLYAN KIRÁLY


Milyen üdvös lenne a nyitott és kritikai gondolkodásra kész s képes, hiteles és autonóm tanárok sokaságát létrehozni: azt a pedagógusideált, akiről azt állítja Németh László, hogy „nincs olyan király, mint az az igazi tanár, aki fiatal szívekben szemtől szembe és napról napra tud uralkodni.” Az ilyen tanáregyéniségek tömeges előfordulásától azonban ma még meglehetősen távol vagyunk, és gyors, látványos sikereket ez ügyben nem igen várhatunk – sajnos. Ugyanis ahhoz csak akkor juthatnánk el, ha roppant súlyos társadalmi kihívásnak és rendkívül magas szintű egyéni kritériumnak megfelelnénk. Ennek érdekében három, számomra evidensnek tűnő, kritikai szempontra, követelményre hívnám fel a figyelmet:
1. A tanárok társadalmi-anyagi megbecsülésének elégtelensége.
2. A mindenkori politikai s ideológiai uralom erőteljes – olykor kizárólagos – befolyásolási törekvése.
3. Végül a pedagógus személyiségének szembetűnő megkopása, munkájának nagyfokú sekélyesedése.

(Karikó Sándor: A „néma tragikum”, avagy a „nevelés boldog kényszere”?).

Holnap!
És holnap újra felkel a Nap
És az úton, melyre indulok
Újra egyesít majd minket, szerencséseket
Ezen a napsütötte Földön
És a széles, hullám mosta parton
Ahová lassan leereszkedünk
Szótlanul nézünk majd egymás szemébe
És ránk hull a boldog némaság

JÁTÉK:

Mire emlékszel a műsorfüzetben olvasott információkból?

Teszteld magad az OLVASÓPRÓBÁN, és nézd meg a neked szóló eredmény-gifet a Hattyú-csapat értékelésével!

 

JÁTSSZ MÉG!

• Az előadás előtt ráhangoló kérdésekkel várunk.

• Az előadás után pedig EMLÉKPRÓBÁVAL tesztelheted magad. Az eredmény-gif és a Mosó-csapat értékelése ezután sem fog elmaradni!

 

Top