Alexander Mitscherlich: Az autoritás kiüresedése

A munkának a gépi tömegtermeléssel és a tömegek bonyolult igazgatásával összefüggő fokozódó fragmentarizálódása, a lakó- és munkahely szétválása, az átmenet az önálló termelő helyzetéből a bérből élő és fogyasztási javakat használó munkás és alkalmazott pozíciójába, szüntelenül hozzájárult az auctoritas kiüresedéséhez és az apa családon belüli, valamint család fölötti potestasának csökkenéséhez. Meglehetősen figyelemreméltó, hogy az amerikai kultúra Geoffrey Gorer által nyújtott oly okos elemzése „az apa elutasításának” analízisével kezdődik. A dolog úgy fest, mintha Amerikában, egy olyan országban, ahol a fiúk az apák helyére állították magukat, példaszerű igazolást nyertek volna Freudnak a kultúra fejlődéséről írt tézisei, melyeket a Totem és tabu című művében fogalmazott meg. Itt azonban a történelmi igazság kedvéért egy nem jelentéktelen kiegészítést kell tennünk. Nem arról van szó, hogy ma az amerikai fiúknak szimbolikus apagyilkosságokra és azoknak totemlakomákon történő rituális megidézésére volna szükségük, ami újra meg újra gonosztettükre emlékeztetné őket, és mindegyiküket elriasztaná attól, hogy a megölt apák szerepébe lépjenek. Talán ez a szellem dívott, amíg még létezett nyugati határvidék (western frontier). Észak-Amerika kulturális magatartásmintáinak rendszerében időközben elharapódzott az apa egyszerű megvetése. A mai amerikai kultúrát már nem az apával való rivalizálás mozgatja, amely az „apatisztelet” és az „apagyűlölet” közötti ambivalenciából húzná nyereségét; sokkal inkább valami olyasmi történik, amelynek egészen máshol van a centruma, és mellesleg még az apa figyelemre nem méltatását is magában foglalja. „Amerikaivá válni”, mondja Gorer, „egyet jelentett azzal a követelménnyel, hogy az ember az apát mind példaképként, mind pedig a tekintély forrásaként elutasítsa”.

Schulcz Katalin fordítása

Top