James Truslow Adams: Amerika eposza (1931, részlet)

 

Történetünk kezdetét nem jelzi évszám. Az aztékok és mayák kivételével Amerika őslakói nem ismertek naptárt, az idő szabadon hömpölygött. A szárazföld, amelyen tanyáztak, az egész világ előtt ismeretlen maradt. Északi határai belenyújtóztak a sarki jégvidék fagyos halálába, keleti és nyugati partjait mérhetetlen tengerek mosták. A szárazföld területéből egymillió háromszázezer négyzetmérföldön sűrű vadon erdőség terült el. A mókusok ezer mérföldeket ugrálhattak be anélkül, hogy a mérhetetlen lombkoronán akár egy tűvastagságú napsugár is áttört volna. A Mississippi hatalmas központi völgyében, amelybe négyezer mérföld hosszú folyamrendszer szállította a vizet, a vándor nyílegyenes ezer mérföldeket hagyhatott maga mögött, áthaladva nagy prériken, alföldeken, a nagy mexikói öböl forró napsütéséből Észak farkasordító hidegéig. Mélyen a föld alatt mesés kincsek szunnyadtak, szén és vas, ezüst és arany, réz és olaj. Az óriási, szélsőségekben és kincsekben gazdag földön minden megvolt, amire az embernek szüksége lehet legújabbfajta civilizációjához. Ily gigászi díszletek között csírázott ki az emberi társadalom egyik legnemesebb álma, itt öltött alakot és innen gyakorolt olyan mély hatást az egész földgolyó gondolkozására és életére.

Az amerikai álom, amely népek tízmillióit csábította partjainkra az elmúlt száz év folyamán, nem volt pusztán a sok vagyon álma, noha az is súlyosan esett a latba. Sokkal több volt annál. Az egyenlőség, a szabadság, a boldogság álma volt, és a való életben teljesebben valósult meg, mint bárhol másutt, noha tudjuk, siralmasan, tökéletlenül. Az amerikai álom, amikor jobb és gazdagabb életre áhítozik, a hangsúlyt arra teszi, hogy mindenkinek részesülnie kell ebből az életből. Egy vagyonnak vagy egy embernek önmagában nincsen értéke. Minden attól függ, hogy mi lesz belőle. Lincoln nem azért volt nagy, mert egy faviskóban született, hanem mert kinőtt belőle, kiemelkedett a nyomorúságból, tudatlanságból, a becsvágy hiányából, az olcsó megelégedésből és alacsony célokból, amelyek oly sok százezer embert hozzákötöttek azokhoz a kunyhókhoz, amelyekben születtek.

Pálóczi Horváth György fordítása

Top