FÓRUM

(korábban: ELŐSZOBA) 

– ARCHÍVUM

BESZÉLGESSÜNK A KÖZOKTATÁSRÓL!

Időpont: 2023. április 22-én 17h

A szabadság a fejlődés nélkülözhetetlen közege? Mit értünk tanári, intézményi és tanulói szabadságon? Kik és miként fognak tanítani a jövőben? Milyen folyamatok zajlanak a pedagógusképzésben? Része-e a szakképzés a közoktatásnak? Honnan hova tartanak a tantervekre vonatkozó szabályozások a valóságban és álmainkban?

Nahalka István oktatáskutatóval, Knausz Imre pedagógiai szakértővel, Lakatos Máté középiskolai tanárral, a Tanárballagás főszervezőjével és Széplábi Andrással, a Komlói Szakképző igazgatóhelyettesével beszélgettünk.

 

 A VÁROS BEFOGAD VAGY KITASZÍT – BESZÉLGETÉS AZ EMBER ÉS A NAGYVÁROSI KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSAIRÓL

Időpont: 2022. április 24-én 15h

Hogyan hat ránk a város? Mitől érzünk egyes tereket otthonosnak, s másokat idegennek és elszigeteltnek? Milyen a budapesti városi szövet? Mit mesélnek az épületek, és milyen hatással bírnak az építészeti megoldások a tudatunkra, hangulatunkra? Mikor lépünk interakcióba embertársainkkal, máskor pedig miért határolódunk el tőlük élesen? Hogyan kapcsolódik a nagyvárosi lét a társadalmi apátiához és előítéletességhez, és milyen társadalmi vállalkozások segíthetnek ebből kimozdulni?
Hogyan jelennek meg e kérdések A szecsuáni jó ember c. előadásban, s díszletének felépítésében?

A beszélgetés résztvevői:
Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus,
Havasi Zoltán, a Budapest Bike Maffia alapítója,
Zubreczki Dávid építészeti mesemondó
Mácsai Pál, a program témáját ihlető A szecsuáni jó ember című előadásunk rendezője

A beszélgetést Hudáky Rita és Szakács Eszter, az ÖrkényKÖZ műhely munkatársai vezetik

A mágikus tudat, a politika és a színház – beszélgetés a Macbeth kapcsán

Időpont: 2019. december 15-én 16h

A beszélgetés résztvevői:

Dr. Pikli Natália Shakespeare-kutató
Dr. Klaniczay Gábor történész
Gáspár Ildikó, az előadás rendezője
Hudáky Rita magyartanár, a beszélgetés moderátora

● Előszoba – beszélgetés Az üvegbúra kapcsán

2019. június 3. 19 óra

,,Miért jelent nekem olyan sokat? …ha felnézek a polcra, elfog a jeges rémület.” /Mándy Iván Sylvia Plathról/

Kőváry Zoltánnal, Bánki Györggyel és Widder Kristóffal, az előadás rendezőjével beszélgetünk. Két pszichológussal két irányból közelítjük meg Sylvia Plath regényét és az ebből készült előadást. Az életrajz felől és az olvasóban/közönségben keltett hatás felől.

Hogyan függ össze valakinek az élettörténete, a személyisége és a kreativitása? Mit jelent a pszichobiográfia?

Miért húz be ez a történet? Mi történhetett Esther Greenwood lelkében? És miként élhető ez át a színház előadásában?

 

● Beszélgetés a közel-keleti helyzetről és a változó férfiszerepekről

(2019. május 4.)

A téma A lélek legszebb éjszakája c. előadásunkhoz kapcsolódott.

Beszélgetőpartnereink Dr. Hadas Miklós szociológus, maszkulinitás-kutató, Sayfo Omar Ádám, Közel-Kelet kutató, Polgár Csaba, A lélek legszebb éjszakája rendezője, valamint Szabó-Székely Ármin, az előadás dramaturgja.

 

● BESZÉLGETÉS A JÓZSEF ÉS TESTVÉREIRŐL

(2018. január 18.)

Mit jelent kiválasztottnak lenni? Mért volt fontos József ószövetségi története Thomas Mann számára, és mit mond nekünk ma? Hogyan hat ránk a családtörténetünk, a hagyomány, a mitologikus múlt? Hogyan alakulnak és hatnak egymásra különböző vallások? Hogyan lehet egy ezeroldalas regényt színpadra vinni?

Meghívott vendégeink Győrffy Miklós, irodalomtörténész, Darvas István, rabbi, valamint Gáspár Ildikó és Ascher Tamás, az előadás rendezői voltak.

 

● BESZÉLGETÉS AZ AKTIVIZMUSRÓL

(2018. november 26.)

Ezúttal a Hit, szeretet, remény című előadásunk előtt vártuk Önöket az ELŐSZOBÁBAN!
A lakhatási szegénység, a nemi alapú egyenlőtlenségek és a szegénységben élő nők helyzetének témaköreit jártuk körül.

Ödön von Horváth „kis haláltáncnak” nevezte darabját.

Ebben az Előszobában az volt a kérdésfelvetésünk, hogy a társadalom kiszolgáltatott tagjai, hogyan vehetik kezükbe a sorsukat, hogyan állhatnak ki hatékonyan önmagukért, és mi az aktivizmus, az oktatás és a színház felelőssége ma Magyarországon.

Beszélgetőpartnereink Udvarhelyi Éva Tessza kulturális antropológus, környezetpszichológus, a Közélet Iskolájának társalapítója, Szabó Mónika szociálpszichológus, társadalminem-kutató, egyetemi oktató, Hudáky Rita magyartanár, valamint Gáspár Ildikó, az előadás rendezője voltak.

 

● BESZÉLGETÉS A MUNKA SZEREPÉRŐL

(2017. október 31.)

Dr. Klein Sándor pszichológussal, a startupokat mentoráló Balogh Péterrel és Mácsai Pállal beszélgettünk a munka szerepéről az ember életében.

A siker, a kudarc, az önbizalom és a motiváció kérdéseit jártuk körbe. A pályaválasztás, az útkeresés, a külső és belső elvárások témakörével foglalkoztunk. A témát Az ügynök halála című előadásunk inspirálta.

 

● BESZÉLGETÉS CSALÁDRÓL, PSZICHODRÁMÁRÓL

(2017. március 17)

Március 17-én 17.00-tól, az Apátlanok című előadásunk előtt vártuk Önöket az ELŐSZOBÁ-ban. Beszélgetőpartnereink Murányi Yvett és Veres Júlia, pszichodrámával foglalkozó szakemberek, valamint Gáspár Ildikó, az előadás rendezője voltak.

Az Örkény Színház 2016 januárjában mutatta be Mikó Csaba díjnyertes darabját. Gáspár Ildikó rendezőnek már régóta szívügye volt a rendszerváltás évtizedeit felölelő, narratív monológok egymásba fűzésével kísérletező családtörténet-dráma, amelynek magyarországi ősbemutatójára nálunk került sor. A Gazdálkodj okosan! játék által ihletett díszlet és a gyerekkort idéző jelmezek ironikus keretet adnak a hétköznapok valósága és a vágyott élet szorításában tipródó szereplők történetéhez.

 

● PROPAGANDA AZ ELŐSZOBÁBAN

(2017. március 23.)

Mit hiszünk el? Hogyan hitetünk el valamit? Miért nem látjuk a nyilvánvalót? A meggyőzés virtuóz technikáiról és a fanatizálódás mechanizmusáról beszélgettünk.

 

Meghívott vendégeink: Fabricius Gábor médiaszakember, író, filmrendező, a MOME tanára és Gyulai Attila politológus, a MTA tudományos munkatársa voltak.

 

● BESZÉLGETÉS AZ ANYÁM TYÚKJÁRÓL

(2017. február 28.)

Versmondásról, verselemzésről és versolvasásról beszélgettünk február 28-án, az Anyám tyúkja (2.) című előadásunk előtt.

Az előadás rendezője, Mácsai Pál, a szereplők közül Csuja Imre és Ficza István, valamint Hudáky Rita, magyartanár várta Önöket az ELŐSZOBÁBAN!

 

● BESZÉLGETÉS ’56 EMLÉKEZETÉRŐL

(2017. január 24.)

Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre című előadásunkhoz kapcsolódva beszélgettünk. A darab rendezője, Polgár Csaba mellett Rainer M. János, Széchenyi-díjas történész és Somlai Katalin, az 1956-os Intézet munkatársa voltak a meghívott vendégek.

Szó esett ’56-ról és emlékezetéről, az ’56-ot követő eseményekről, az értelmiség szerepvállalásáról, az „oral history” fogalmáról és a színházi múltrekonstrukció lehetőségeiről.

Top