Források:


.

• Fabiny Tibor: A Macbeth és a gonosz szimbolizmusa., Kellék, 1996/6.

• Sigmund Freud: Válogatás az életműből. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003.

• Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán. Shakespeare módszere. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2005.

• Karinthy Frigyes: A Macbeth-jóslat lélektana.www.mek.oszk.hu

• Kállay Géza: A nyelv határai. Shakespeare-tanulmányok. Liget Műhely Alapítvány, 2014.

• Molnár Gál Péter: Macbeth, a „kimondhatatlan” tragédia. www.nol.hu, 2011. november 5.

• Pál József-Újvári Edit: Szimbólumtár. Balassi Kiadó, 2001.

• Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után I. Szerkesztette: Gárdos Bálint – Kállay Géza – Vince Máté. Budapest, 2013, ELTE Eötvös Kiadó. /Kritikatörténeti műhely 2./

• William Shakespeare: Macbeth. Fordította, jegyzetekkel és bevezetővel ellátta Kállay Géza. Liget Műhely Alapítvány, 2014.

• Szent István király intelmei Imre herceghez. mek.oszk.hu

• Tarján M. Tamás: 1057. augusztus 15. Macbeth skót király halála, rubicon.hu

 

Impresszum:


.

Örkény István Színház Nonprofit Kft., 2018.
Felelős szerkesztő: Mácsai Pál
Szöveg: Ari-Nagy Barbara
Előadásképek: Horváth Judit
Plakát: Nagy Gergő
PDF műsorfüzet: Veszprémi Judit
Online műsorfüzet: Hudáky Rita

Top