ONLINE MŰSORFÜZET

DMITRY GLUKOVSKY

AMÍG ÁLL (részlet) →

A Kreml területén csak vezetővel lehetett sétálni; valahányszor Nyikolaj Pavlovics megpróbált elszabadulni a pórázról, és elsurranni, az éber elvtárs szigorúan visszaparancsolta. Végül csak sikerült kereket oldania egy iskolai csoporthoz csatlakozva. Első látásra itt minden igazi volt. Az egyik épület ablakában még egy mogorva kis alak is látszott, és a tornyok is egész szilárdnak néztek ki, meg se rezzentek a fagyos februári szélben. De a falakról, amikor megvizsgálta őket, kiderült, hogy díszletek. Meglököd a válladdal, és leomlanak a kremli rakpartra. Az épületek felén az ablakok is csak úgy tessék-lássék módon voltak megfestve, pedig nemrég elvileg milliárdokat költöttek a felújításra. És mindenütt „Hozzáérni tilos!” táblák – Nyikolaj Pavlovics már tudta, hogy miért. Az eszével tudta, de a szívével sehogy sem akarta elhinni. Késő éjszakáig alvajáróként kóborolt a fortyogó Moszkvában. Végigjárta az összes állami intézményt, amire csak emlékezett, és mindegyik festett furnérlemezekből állt össze. Igazit, kőből építettet csak kettőt talált: az FSZB-t és a Központi Bankot.

Orosz népellenes mesék
Fordította: M. Nagy Miklós

A VENGER-OROSZ BARÁTSÁG SZÁZ ESZTENDEJÉNEK NEVEZETES ESEMÉNYEI

kronológia →

1945. Orosz csapatok kiűzik Nemesmedvesről az utolsó nyugatista megszállót.
1953. Nyugatista kémek merényletet követnek el Nagy Birodalomépítő József ellen.
1954. Az utódlási harcok egyetlen túlélője: Még Nagyobb Birodalomépítő Vlagyimir, aki megkoronázza magát, majd hódító hadjáratokat indít nyugati, déli és keleti irányba.
1992. Megszületik Orkány Elíz Kaposváron.
2000. Még Nagyobb Birodalomépítő Vlagyimirt uralkodása delén szentté avatják.
2018. Orkány Elíz és Baráth Vendel boldog frigyben egyesülnek.
2022. Az utolsó szabad választások Vengrijában.
2025. 6,8 kilóval megszületik Baráth Olga a Szent Pjuscsenko kórházban.
2028. Teljes csatlakozás. Államnyelv: orosz. Államvallás: ortodox kereszténység, vezetője: lajosmizsei pátriárka. Államforma: Független Birodalmi Tartomány.
2035. Szent Vlagyimir dicsőséges tettei kötelező olvasmány a Birodalom összes iskolájában minden korosztály számára.
2038. A Nyugatista Szövetség felbomlik.
2040. A venger felsővezetés új székhelye: a Madách-házak.
2042. Az élhetetlenné vált nyugat-európai területekről nagy tömegek indulnak meg keletre.
2043. Orkány Elízt kinevezik Vengrija kormányzójának.
2044. Kaotista lázongások robbannak ki a Birodalom egész területén.
2045. Vengrija tartomány hatalmas áldozatok árán, de harcba száll a kaotista terroristákkal.

Miközben 1917 az államra fókuszált, 1968 az egyént célozta. Egy jövőbeli forradalom esetében muszáj lenne az emberek közötti kapcsolatokra fordítani a figyelmet.

BINI ADAMCZAK: Beziehungsweise Revolution
(Interperszonális forradalom)

Az ember legszebb és legsötétebb hajlamai nem az állandó és biológiailag adott emberi természet, hanem az embert formáló társadalom termékei. A társadalomnak tehát nemcsak elnyomó funkciói vannak (természetesen ezek is léteznek), hanem alkotóak is. Az ember természete, szenvedélyei és szorongásai a kultúrából fakadnak. Úgy is mondhatnánk, hogy maga az ember a legfontosabb teremtménye annak a szakadatlan cselekvéssorozatnak, amelynek naplója a történelem.

ERICH FROMM:
Menekülés a szabadság elől
Fordította: Bíró Dávid

WHO IS LEV BIRINSZKIJ? →

Lev vagy Leo Birinszkij született Leo Gottesmann néven egy zsidó családban 1885-ben Kijevben vagy 1882-ben valahol Oroszországban vagy 1884-ben Galíciában vagy Liszjankában, a mai Ukrajnában, avagy – az 1927-es amerikai emigrációjakor használt útlevele szerint – Bluefields-ben, Nicaraugában. Lev Birinszkij kalandos életének kezdetéről és végéről sokféle információ kering. 1920-ban Bécsben pl. megjelent egy hír, hogy a sikeres színpadi szerző, Lev Birinszkij öngyilkosságot követett el. És mire kiderült, hogy összekeverték fiatalabb galíciai rokonával, már késő volt – elterjedt a hír. Sok enciklopédiába már így került bele: Birinszkij, a színpadi szerző meghalt 1920-ban, Birinszkij, a forgatókönyvíró meghalt 1955-ben. Mivel az igazi Birinszkij minden bizonnyal elutazott Berlinbe, ahol a filmiparban kezdett el dolgozni. Berlinből és később Amerikából a filmes munkásságán kívül alig maradt fent bármi az életéről. Annyit lehet tudni, hogy Bronx-ban halt meg egy kórházban természetes úton, minden bizonnyal hozzátartozók és utódok nélkül.

Drámaírói életművéből három német és két angol nyelvű darab (címe) maradt meg. Ezek közül az 1912-ben, Bécsben írt Bolondok tánca (eredetileg: Narrentanz) vált a legismertebbé, amelyben az 1905-ös orosz forradalom eseményeinek visszásságait írja meg egy jól megcsinált (bien-faite) komédia vagy tragikomédia formájában.

Forrás:Wikipédia
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski

DURÓ GYŐZŐ

ELŐSZAVA A DARABHOZ (részlet) →

A darab az 1905-ös orosz forradalom egyszerre szörnyű és nevetséges visszásságait pellengérezte ki. Egyfelől a forradalmárok szánalmas éretlenségét, ahogyan zavaros eszméik nevében bárki életéről gátlástalanul döntenek, s bármely népréteg képviseletét önkényesen kisajátítják; másfelől a hatalmon lévő hivatalnokok végtelen korruptságát, ahogyan anyagi érdekeik védelmében még az általuk fönntartott rendszer aláaknázásától sem riadnak vissza; harmadsorban pedig a két oldal tragikomikus összefonódását, amikor a szemben álló figurák kölcsönös manipulációik révén egymás szerepében találják magukat: az állami tisztviselők fáradoznak zavargások kirobbantásán, az anarchisták meg a közrend és a lojalitás megőrzésére törekednek. A képtelen történet fordulatai mögött az 1905-ös oroszországi események tényleges, ám csak hosszú évekkel később kiderült mozgatórugói sejlettek föl: mint tudjuk, a forradalom egyes hőseiről bebizonyosodott, hogy fizetett besúgók voltak; a leglázítóbb kiáltványokat és röpiratokat a titkosrendőrség pétervári házinyomdájában állították elő; bizonyos fölkeléseket éppen azok a cári ügynökök szerveztek, akik aztán pecsétes kinevezéssel ezek elfojtását irányították; s a kormány tagjai ellen elkövetett sikeres vagy sikertelen merényletek tervét ugyancsak a cári titkosszolgálat boszorkánykonyhájában főzték ki, hogy aztán megtorló akciókat foganatosíthassanak. A darabbéli forradalom, mint egy elszabadult fantom, kaotikus táncot járt, a szereplők összekeveredtek, már senki sem tudta, melyik félhez tartozik, s mi az érdeke, hogy a zűrzavart megszüntesse vagy tartósítsa.

Forrás: Színház folyóirat → 

ÁTIRAT VAGY ÚJ DARAB?

Egy disztópikus új magyar komédia megírásának fejvesztett futama... →

A Bolondok tánca alkalmas alapanyagnak tűnt Polgár Csabának arra, hogy a korunk manipulációiról készíthessen előadást – vonatkozzon ez a fake news-ra, a politikának nevezett véget nem érő stand-upra vagy az emberi kapcsolatokra. Aztán ahogy elindult a közös gondolkodás tavaly nyáron Bánki Gergővel arról, hogy írjuk át, frissítsük fel a már kissé porosnak ható darabot, nagy sebességgel távolodtunk el az eredeti anyagtól. A periférikus orosz tartományt mint közeget megtartottuk, csak az Orosz Birodalom határait toltuk kissé nyugatabbra, egészen konkrétan hazánkig. Az 1905-ös történésektől pedig röpke 140 évet ugrottunk előre, a közeljövőbe. És ebből a mindhármunk számára izgalmas alaphelyzetből következett, hogy az átirat elkészítésének könnyű és ismert útját felváltotta egy disztópikus új magyar komédia megírásának fejvesztett futama. Ennek részét képezte rengeteg agyalás, ötletelés, fantáziálás, teljes elcsúszások és emlékezetes revelációk, zsákutcába rohanások, csattanások és újrakezdések. Annyit tévelyegtünk elképzelt jövőnkben, hogy csodával határos, ahogy a próbafolyamat során a társulattal közösen végül kialakult egy olyan 2045-ös vengrij világ, amiben relatív biztonsággal tudunk tájékozódni.

Gábor Sára

Bánki Gergely, Gábor Sára és Polgár Csaba az olvasópróbán

MAJAKOVSZKIJ

A FORRADALOM →

Költői krónika
(részlet)

Február 26. Részegek, a rendőrséggel összegabalyodva.
Katonák lőttek a népre.

27-e.

Puskacsövek végén, kardpengéken
ömlött el a hajnal.
Az égen sokáig vérvörös fény rezgett.
Nyirkos kaszárnya-falak közt
keményen,
konokul
imádkozott a Volhiniai-ezred.

Kegyetlen
katona-istenre tettek esküt
a századok.
A padlóhoz ütögették homlokukat.
Zúdult a vérük, megfeszült a testük
s kezüket vassá gyúrta az indulat.

Az első pribéknek,
aki parancsot adott:
„Az éhesekre lőjetek”,
puskagolyók tömték be torkát.
„Vigyázz!”-t vezényelt volna valaki,
de a végét nem mondta ki.
Az éles szó félbeszakadt.
S a századok a városra zúgtak, mint az orkán.

9 óra.

Megbolydult a város. Mi meg itt a
Katonai Gépkocsizó Iskolában
állunk.
Mennénk, s a kaszárnyafal ezt mondja: „Vissza!”
Szétárad a reggeli fényözön –
Kétséget önt belénk, szívünket elszorítja
a várakozás és az öröm.

Ablakhoz!
Látom
onnét,
ahogy az égbolt kékjébe hasít
kastélyok csipkézett vonala
felröppent a magasba
az önkényuralom sasmadara,
feketébben,
gonoszabbul
és ragadozóbban, mint valaha.

Képes Géza fordítása

Forrás: MEK >>>

SZRGYA POPOVICI

ÚTMUTATÓ FORRADALMÁROKNAK →

De hogy lehet egy zsarnok uralmának gyötrelmes napjait komikusnak megélni? Ez egy mozgalom elindításának legjobb része. Példaképeinkhez, a Monty Python tagjaihoz hasonlóan barátaimmal összedugtuk a fejünket és megpróbáltunk előállni olyan fergeteges ötletekkel, amelyek elérik a kívánt hatást. Egy Kragujevac nevű szerb városban például az Otpor! aktivistái úgy tüntettek Milosevics ellen, hogy pulykák fejére fehér virágokat tűztek. Hogy miért? A fehér virágok a diktátor megvetett feleségét jelképezték, aki állandóan fehér műanyag virágot hordott a hajában. A pulyka szerb neve pedig az egyik legbántóbb szó, amit egy nőnek mondani lehet. A szépen feldíszített pulykákat aztán szabadon engedték a városban.

Fordította: Gadó György Pál

(Popovics az 1998-ban szerveződő szerbiai ellenállási mozgalom, az Otpor! (szerb szó, jelentése: ellenállás) alapítója. Az egyetemisták által alapított mozgalom célja Milosevic megbuktatása volt. Fontos jellemzői, hogy non-hierarchikus módon szerveződött és erőszakmentes eszközökkel élt. Nem elvitatható a szerepük abban, hogy 2000-ben a választáson Miloševic valóban megbukott. Szrgya Popovics ezután több más autoriter országban alakuló ellenálló csoportnak adott tanácsokat, többek között Mubarak elnök megbuktatásához vezető Tahrír téren és az ukrajnai Majdanon szerveződő ellenállás szervezőinek is.)

A szólásszabadság és a cenzúra közti harc a 20. század egyik legélesebb szembenállása. A hidegháború után úgy tűnt, a legtöbb helyen győzött a szólásszabadság. De mi történik, ha a hatalom az „információ-bőséget” arra tudja használni, hogy új módszereket találjon az állampolgárok fojtogatására, megfricskázza a szólásszabadság eszményét és elpusztítsa a valós nézetkülönbségeket, mindezt annál anonimebb módon, hogy megtagadni lehessen?

PETER POMERANTSEV: This Is Not Propaganda (Ez nem propaganda)
(az orosz közmédiában dolgozott, majd Amerikába emigrált, két könyvet is ír a putyini propaganda működéséről)

A nyugatnak nem kell szeretnie minket. Végül is a nyugat nem egy jótékonysági szervezet. És hogy tekintettek ránk évszázadokon keresztül? Mint egy hatalmas, harci birodalomra, amelyet despoták vezettek – eleinte cárok, majd bolsevikok. Miért szeretne minket bárki is? Ha azt akarjuk, hogy elfogadjanak minket, nyújtanunk kell valamit cserébe. És ez művészet, amelyet még tökéletesítenünk kell.

VLADISZLAV SZURKOV
(Vlagyimir Putyin tanácsadója, sokak szerint a jelenlegi orosz rendszer ideológusa)

 

A közös ellenség egyesít minket, miközben a pozitív értékek, amit mindannyian védelmezünk, szétválaszt. Ezért kell egy stratégiai szövetségeket létrehoznunk, hogy megdöntsük a jelenlegi rendet. Azt a rendet, amelynek a magját az emberi jogok, a hierarchia-ellenesség és a politikai korrektség képezik, amelyek megtestesítik az Anti-Krisztust.

ALEKSANDR DUGIN
(Kreml közeli politikai tanácsadó, -elemző)

AZ ELŐADÁSBAN VÉGÜL EL NEM HANGZÓ HÍRKÖLTEMÉNYEK →

Szent Vladimir a mai évforduló alkalmából boldoggá avattatja magát, mert az eddig kimaradt.

A Venrgij Űrprogram vezetője már 23 éve kering a Föld körül.

Már a szibériai Arhangelszk üdülővárosban is lázadást robbantottak ki a kaotisták, az ott nyaraló turistákat arra kérik a hatóságok, minél hamarabb térjenek haza.

Zsiráfok garázdálkodnak a Balaton-mederben.

Megfékezésükre kiemelt figyelmet fordít az Újorosz Nemzeti Kulturális Alap, az USENKA.

Szent Vladimir ma reggel rántott tavirózsát reggelizett kókuszkehelyből ananász turmixszal. Váljon egészségére!

Az újorosz birodalom fennálásának századik évfordulójának tiszteletére aranyba borult a Téli palota, és a Vörös téren álló pálmafákat is mind felszalagozták.

Kiselefántok születtek a jakutszki állatkertben.

Rutin igazoltatás során a rendőrök mobiltelefont találtak egy helyi lakosnál a Somogy megyei Bodrogon – írja a Borscs.

A készüléket rövid időn belül megsemmisítették, tulajdonosát gondatlan veszélyeztetés vádjával jelenleg kültéri, napfényes vallatásnak vetik alá.

Ne felejtse, a mobiltelefon nyugati tömegpusztító fegyver!

Amennyiben ilyen eszközt talál, adja le!

Én hírt szerkesztek, én költő vagyok! Nem a valóságban élek. Városok egén szálló, halált hozó keselyűket látok! Én elüszkösödött lábú, kihullott hajú, hörögve fulladozó, vért okádó debrecenieket, zalaegerszegieket, budapestieket látok! És lázadásokat, lángoló fákat, égre szálló fekete füstöt, vérben ázó, könnyben úszó venger zászlót! És barlangok mélyén, villódzó parázs fölött titkos imákat mormoló és keselyű tojásokat melengető kaotisákat látok. És egy hőst, egy lobogó szoknyájú kormányzót, aki fölszámolja a barlang mélyi keselyű keltetőket, leszámol a kaotistákkal, megfékezi a lázadásokat, visszahozza a békét.
Orkány Málna
(idézet a darabból)

SZÉCHÉNYI ISTVÁN

KELET NÉPE, 1841. →

Ha a bátorlétet, a tulajdonnak szentségét, s általában a kifejlettebb, felmagasúlt polgárisodás kisérőit, mint például, a családi viszonyok nemesb elrendezését, s mind azon anyagi javakat és kéjeket kellő méltánylatra akarjuk venni, mellyek az emberiség legmagasb fokán álló nemzeteknek sajátai, s mellyeket kellőleg nem méltánylani buta állatiság, vagy hiú cynismus; akkor mint becsületes emberek nem tagadhatjuk, hogy a régi zavarhoz képest, ujabb s kivált az 1760 és 1790-iki időkben kimondhatlan előmenetelt tön Magyarország lakosa.

Forrás: MEK >>>

ADY ENDRE

ISMERETLEN KORVIN-KÓDEX MARGÓJÁRA, 1905. →

Nagy vagy, én népem, nagy vagy, én népem: ezer éve élsz folytonos harcban Európával, csapatokat gyűjtöttél közben, holott véreztél. De a gondolatot nem engedted győzedelmeskedni gyermekeid koponyáin, úgy élsz Európa közepén, mint eleven tiltakozás az állati élet megszűzietlenítése ellen. És hogy most utolsó dátuma járt le az Időnek, hatalmasabban kelsz fel, mint valaha: zajlik a tatárság a Kárpátok alatt.
Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra: egy kis sarka leszakadt a kompnak, ott maradt a nyugati partok táján vagy tízezer emberrel; mi lesz ezekkel? Ki-ki úgy oldja meg a maga nagy problémáját, ahogy tudja. Száz évvel előbbre élni nem lehet, bolygani az űrben nem lehet. Kompország Keletnek indul, kérezkedjék fel reá a gyenge.

Forrás: Arcanum >>>

BIBÓ ISTVÁN

ELTORZULT MAGYAR ALKAT, ZSÁKUTCÁS MAGYAR TÖRTÉNELEM, 1948. →

Túl azon, hogy két háborúban „rossz oldalra állott”, amit mások is megtettek, a magyar nemzet ezekben a döntő pillanatokban, politikai, társadalmi és szellemi téren egyaránt, nem tudta megtalálni vagy nem tudta hatalomhoz juttatni azokat a vezetőket vagy olyan vezetőket, akik szükségleteit, érdekeit, útját jól kifejezték s jól megtalálták volna. Vezetőkben és a közösség egyes tagjaiban döntő pillanatokban végzetesen hiányzott vagy megzavarodott a közösség érdekeinek felismerésére irányuló normális ösztön – ami nem valami misztikus kollektív jelenség, hanem a közösség egyes tagjainak ép ítélőképességéből tevődik össze –, s úgy láttuk, hogy ugyanakkor más népek hasonló kritikus helyzetekben „ösztönösen” helyesebben, igazabban s a maguk közösségi érdekeinek megfelelőbben viselkednek. Nem az a lényeg ebben, hogy más népek csodálatos egységben és egyetértésben élnek, szemben a „széthúzó” magyarral. Hanem az, hogy a magyar nemzeti közösségben újból meg újból olyan módon vetődtek fel a döntő, az egész közösséget foglalkoztató és megosztó kérdések, hogy annak következtében a közösség terméketlen, sehová sem vezető harcokba bonyolódott, és a valóságos feladatokkal, valóságos problémákkal szemben vakká lett.

Forrás: MEK >>>

SZILÁGYI ÁKOS

AZ OROSZ LECKE, 2011. →

Most, hogy a rendszerváltás labirintusából húsz év tekergés után Magyarország is kijutott végre a napvilágra, és megpillantotta az irányított demokrácia vakító távlatait, nem árt, ha vigyázó tekintetünket megint egyszer az európai kontinens hatalmas, mélyen Ázsiába nyúló keleti felére, Oroszországra vetjük. Mert bármekkora lesz is a különbség a demokrácia államosításának konkrét orosz és magyar útja, az irányított demokrácia militokratikus és pártokratikus modellje között, a politikai fogantatás és az új rendszer jellegadó vonásai tekintetében legalább akkora közöttük a hasonlóság is. Mindazonáltal – elismerve persze a rendszerteremtésben Vlagyimir Putyin előfutár szerepét – az orosz modell szolgalelkű másolásáról, holmi „hungaroputyinizmusról” korai lenne még beszélni.

Forrás: Magyar Narancs >>>

Díszlet, jelmez:
Izsák Lili

Zene:
Matkó Tamás

Nincsen határ... →

Nincsen határ
Nincsen határ, nincsen határ
Nincsen határ, régen átléptem
már
Nincsen határ, nincsen határ
Nincsen határ, nálad több vagyok
már
Vengrij-tartomány
Mindörökké tart a nyár
És újra győz a régi régi gárda
Stop! Állj!
Stop! Állj! A lámpa piros
Stop! Állj!
Stop! Állj! Nekem nem tilos
Stop! Állj!
Stop! Állj! Zöld út a piroson át
Stop! Állj!
Kergetnek sánta kutyák
ÁÁÁ
Bé Bé Cé Cé Dé Dé ÉÉÉÉÉ
Nekem minden sikerül sikerül
Minden bánat kikerül kikerül
Nekem minden sikerül sikerül
A bánat elkerül

The Divine Comedy: Queujumper című száma Máthé Zsolt átiratában
Az előadásban kevert angol-magyar verzió hangzik el.

Eredeti szám:

SZÍNLAP →

ZŰRZAVAR 2045

LEV BIRINSZKIJ Bolondok tánca című tragikomédiája alapján írta:
BÁNKI GERGELY, GÁBOR SÁRA és POLGÁR CSABA

ORKÁNY ELÍZ, kormányzó asszony – KEREKES ÉVA
BARÁTH VENDEL, Elíz férje – ZNAMENÁK ISTVÁN
PEKENDI LÓRÁNT, kabinetfőnök – BÁNKI GERGELY m.v.
GYINKE, gyakornok – JÉGER ZSOMBOR
ORKÁNY MÁLNA, Elíz testvére – TAKÁCS NÓRA DIÁNA
BARÁTH OLGA, Elíz lánya – ZSIGMOND EMŐKE
SEMKE ATTILA, hivatalnok – MÁTHÉ ZSOLT
TÓTH CSENGŐ, hivatalnok – CSÁKÁNYI ESZTER
SELMECZI KÁLMÁN, panaszos – LUKÁCS ANDOR m.v. / CSUJA IMRE
SELMECZI KÁLMÁN, holland műszaki főmuzsik – TERHES SÁNDOR m.v.
BONSZÁJ, műszaki muzsik – NAGY ZSOLT
COKA, műszaki muzsik – KÓKAI TÜNDE
JUDA, műszaki muzsik – NOVKOV MÁTÉ
NAUSZIKA, műszaki muzsik – BÍRÓ KRISZTA
VIRÁG, műszaki muzsik – POGÁNY JUDIT
WURST, műszaki muzsik – FICZA ISTVÁN
videón közreműködik: Békés Itala, Bíró Panni és Mácsai Pál

díszlet, jelmez: Izsák Lili
dramaturg: Gábor Sára
zene: Matkó Tamás
médiadesign: Juhász András, Táborosi András
súgó: Horváth Éva
ügyelő: Mózer Zsolt
rendezőasszisztens-gyakornok: Vereckei Kata
a rendező munkatársa: Érdi Ariadne
rendező: POLGÁR CSABA

BEMUTATÓ: 202010|09

IMPRESSZUM →

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Felelős szerkesztő: Mácsai Pál
Szöveg: Gábor Sára
Előadásképek: Horváth Judit
Plakát: Nagy Gergő
Online műsorfüzet: Hudáky Rita

Top