A. P. CSEHOV: HÁROM NŐVÉR

Műsorfüzet

Irodalmilag és színpadilag egyaránt a legrejtélyesebb Csehov-darab: amiről szól, majdnem semmi; ami történik, javarészt a színfalak mögött zajlik, sőt alig esik róla szó. Mondanivalója, üzenete annyira sokféle lehet, hogy szinte üresnek is mondhatnánk. Talán az egyetlen igazán megragadó „konkrétum” – az idő.

Almási Miklós

“A színdarab a fejemben van, már formát is öltött, kiegyensúlyozott lett, és papírra kívánkozik, de épphogy papír után nyúlok, nyílik az ajtó, és bemászik rajta valamilyen pofázmány. Nem tudom, milyen lesz, de az eleje elég jól sikerült, azt hiszem, gördülékeny.”

“Evvel az apró momentummal csak azt jelzem, hogy a fordításban minden szó döntés következményeként kerül a szövegbe, és ezt a döntést erősen és természetes módon befolyásolja, ha a textus alapvetően nem olvasásra készül, hanem előadásra, elmondásra, eljátszásra.”

“Ezért fásulnak el oly sokan érett korukban, egyre csak visszatekintenek és szívükben titkos halálfélelemmel kapaszkodnak a múltba. Legalábbis pszichológiai értelemben kisiklanak az életfolyamatból, és állva maradnak emlékoszlopokként, miközben még élénken visszaemlékeznek ugyan az ifjúkorukra, de nem találnak semmiféle eleven kapcsolatot a jelennel.”

“Evvel az apró momentummal csak azt jelzem, hogy a fordításban minden szó döntés következményeként kerül a szövegbe, és ezt a döntést erősen és természetes módon befolyásolja, ha a textus alapvetően nem olvasásra készül, hanem előadásra, elmondásra, eljátszásra.”

Mihail Lermontov: Vitorla

Távol a kék ködben fehéren
magányos vitorla ragyog.
Mit keres ott a messzeségben?
A honni parton mit hagyott?

Szél zúg, hab játszik a hajóval,
árboc nyög, vitorla feszül.
Nem a boldogság hívja, ó, jaj,
és nem az elől menekül!

Felette arany ég, alatt
azúrnál fénylőbb tengerár –
s ő, lázadó, a vészt akarja,
nyugtot csak a vészben talál!

(Lator László fordítása)

Források:

Almási Miklós: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?, Magvető Könyvkiadó, 1985.

Peterdi Nagy László: Csehov színháza, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.

Csehov szerelmei. Lika Mizinova, Olga Knyipper és Anton Pavlovics Csehov levelei. Válogatta: Radnai Annamária. Fordította: Radnai Annamária és Tussingerné Szirotina Szvetlána. Magvető Könyvkiadó, 2002.

Hajnády Zoltán: Textus – szubtextus – kontextus (Csehov: Három nővér). In: Közelítések – Közvetítések. Anton Pavlovics Csehov. Szerkesztette: Régéczi Ildikó. Didakt Kiadó, Debrecen, 2011.

Stuber Andrea: Nem megyünk mi sehova se, én se meg a Csehova se (A Három nővér fordításáról).

C. G. Jung: Szellem és élet, Kossuth Kiadó, 1999.

Top